PAŠMĀCĪBAS E-MATERIĀLS PAR EUROPASS PLATFORMAS LIETOŠANU

1. IEVADS: PAR EUROPASS

Pašmācības materiāla sadaļa ietver vispārēju informāciju par to, kas ir Europass un, ko tas piedāvā.

Aicinām noskatīties Latvijas Nacionālā Europass centra sagatavoto video:


Plašāka informācija Latvijas Nacionālā Europass centra mājaslapā: https://europass.lv/par-europass/par-europass/


Europass attīstības vēsture

Lai veicinātu Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti izglītības, darba un prakses nolūkos, ES dalībvalstīs 2005. gadā tika ieviests standartizētu dokumentu kopums „Europass“. Europass iniciatīvu izveidoja un atbalsta Eiropas Komisija. Lai gan gadu gaitā Europass, pielāgojoties darba un izglītības tirgum, ir attīstījies, tā mērķis nav mainījies – palīdzēt cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savas prasmes, pieredzi, izglītību un intereses. Pašlaik Europass (europass.eu) ir tiešsaistes rīku un informācijas kopums, kas visiem Europass lietotājiem palīdz visos mācību un karjeras posmos.


Europass uzdevums

Europass uzdevums ir atvieglot lietotāju dzīvi. Iedzīvotājiem (studentiem, darba ņēmējiem) palīdzēt skaidrā un saprotamā veidā apliecināt darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Savukārt darba devējam, izglītības iestādēm ir vieglāk salīdzināt CV un izvēlēties labāko no potenciālajiem darbiniekiem, studentiem, praktikantiem.


Europass platformas funkcijas un rīki
Europass iespējas un rīki ir apkopoti jaunā tiešsaistes platformā europass.eu
Europass platformā ir šādi dokumenti (aktīvās saites norādītas uz attiecīgām šī e-materiāla sadaļām):
Europass platforma piedāvā šādus rīkus (aktīvās saites norādītas uz attiecīgām šī e-materiāla sadaļām):
Platforma atbalsta mācību un darba iespējas Eiropā:
Europass.eu platforma piedāvā plašas iespējas lietotājiem: izveidot CV, atrast darba un mācību iespējas, pārbaudīt savas prasmes u.c. Savukārt, Latvijas nacionālā Europass mājaslapa – europass.lv piedāvā plašāku informāciju par Europass dokumentiem latviešu un angļu valodās, kā arī par Europass mobilitātes apliecinājuma saņemšanas kārtību.

Europass priekšrocības

Europass priekšrocības