Pētījumi Latvijā un ārvalstīs

1. PĒTĪJUMI LATVIJĀ

1.2. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējums Latvijā

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) projekta ietvaros 2011.-2012.gada periodā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi, kas palīdzētu izvērtēt mūžilga karjeras atbalsta nodrošinājumu valstī, noteiktu tos jautājumus, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tās nepilnības, kuras ir jānovērš, balstoties uz citās Eiropas valstīs īstenoto praksi. Mūžilgs karjeras atbalsts ir visi tie pasākumi, kas ir paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem jebkurā viņu dzīves brīdī pieņemt lēmumus par izglītību, apmācību un nodarbošanos, kā arī vadīt savu karjeru.

Šis pētījums, kurš veikts pēc VIAA pasūtījuma, ir pirmais mēģinājums EMKAPT projekta metodisko ieteikumu testēšanai un adaptācijai Latvijā. Pētījuma autore: Dr.sc.administr. Inta Jaunzeme.

Lejupielādēt pdf