Pētījumi Latvijā un ārvalstīs

2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.6. Karjeras atbalsts skolotāju sākotnējā pedagoģiskajā izglītībā un pedagoģiskajā pilnveidē (2015)

Karjeras vadības prasmju mācīšana un apguve gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī tiek uzskatītas par būtisku sociālās iekļaušanas, ekonomiskās attīstības un darbaspēka sagatavošanas stratēģiju elementu. Šī pārskata nolūks ir noskaidrot, izpētīt un pārskatīt pašreizējo skolotāja lomu karjeras atbalsta sniegšanā, kā arī apstākļus, kas šo lomu ietekmē (piemēram, sākotnējā pedagoģiskā izglītība, pedagoģiskā pilnveide un izglītības vadība). Pārskata beigās iekļauta diskusija par to, kas valstīm būtu jādara, lai skolotāja kā karjeras atbalsta sniedzēja lomu no vēlamas padarītu par esošu.

Lejuielādēt pdf