INFOGRAFIKAS

1. INFOGRAFIKAS

1.22. Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

Materiāls rosina skolēnus padomāt, cik daudz svarīgu prasmju var apgūt mācību stundu laikā un motivē mācīties.