INFOGRAFIKAS

1. INFOGRAFIKAS

1.1. Karjeras izvēles rīks

Karjeras izvēles rīks

Interaktīva infografika par karjeras palīgiem un pieejamiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā. Ikviens var patstāvīgi pētīt piedāvāto palīgu lomu (vienu, visus vai pēc izvēles) viņu karjeras lēmuma pieņemšanā un/vai pieejamos resursus, (interneta saites uz citiem materiāliem); var intervēt viņu tuvumā esošos karjeras palīgus, izveidot secinājumus par iegūto informāciju.


https://ki.viaa.gov.lv/