SPĒLES

1. SPĒLES

1.5. Digitālā spēle „Kāds tipiņš Tu esi?”

Karjeras nedēļa 2014
https://www.draugiem.lv/viaa/karjerasned/index