SPĒLES

1. SPĒLES

1.1. Kā kļūt par profesionāli

Spēle profesiju iepazīšanai: par dažādām prasmēm, zināšanām, īpašībām, darba apstākļiem un instrumentiem, kas nepieciešami katrā profesijā.

https://parprof.lv/