VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

Šajā sadaļā apkopoti sagatavotie video resursi: mācībstundas un video lekcijas, iedvesmas stāsti, diskusijas un animācijas.