VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.13. Karjeras nedēļas 2020 diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem

Karjeras nedēļa 2020

Diskusijas tēma ir ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, ar kurām saskaras mūsdienu jaunieši. Tāpat diskusijas viesi dalīsies ar pieredzi un noderīgiem ieteikumiem, kā ar jaunieti runāt par karjeras tēmu. Praktiska informācija par karjeras konsultācijām un citiem karjeras atbalsta mehānismiem, kas pieejami izglītības iestādēs.