VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.19. Kristīne Šalma–Ancāne, RTU vadošā pētniece, ķīmijas tehnoloģe par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019