VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.20. Kārlis Rācenis, RSU slimnīcas ārsts, mikrobiologs un pētnieks par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019