VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.25. Animācija (Dēls vēlas iegūt profesiju)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Dēls vēlas iegūt profesiju). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.