VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.24. Animācija (Vecāki virza meitu medicīnā)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Vecāki virza meitu medicīnā). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.