VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.9. Karjeras nedēļas 2021 diskusija vecākiem | Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Diskusijā vecākiem kopā ar Riga TechGirls vadītāju Annu Andersoni noskaidrojām, vai tehnoloģijas mūsdienās ģimenēs ir draugs vai ienaidnieks un kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.