VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.3. Karjeras nedēļas 10 gadu jubileja