Topic outline

 • Vispārēja informācija

  Pašmācības e-materiāls paredzēts karjeras attīstības atbalsta speciālistiem, lai iepazīstinātu ar EUROPASS platformas piedāvātajām iespējām un atvieglotu darbu ar Europass platformu.

  Pašmācības e-materiāls piedāvā informāciju par Europass rīkiem, kuros lietotāji paši ievada informāciju – "CV", "motivācijas vēstule", "mana bibliotēka". Materiālā arī apkopoti padomi par CV un motivācijas vēstules izveidošanu, kas ietver gan praktiskus padomus, gan tehnisku informāciju. Pašmācības materiālā atrodama informācija par papildu iespējām, ko piedāvā Europass platforma – "digitālo prasmju novērtēšana", "mācieties Eiropā", "strādājiet Eiropā", "mani pieteikumi", "salīdzināt NKI". 

  E-materiālā ir apkopota arī tehniskā informācija un pamācības par EU Login konta izveidi, Europass profila izveidi, CV veidošanu, prasmju pievienošanu profilā, u.c. Europass platformā pieejamajām funkcijām. Pamācības pieejamas gan video formātā, gan pdf dokumenta veidā, ko var lejupielādēt savā datorā vai mobilajā tālrunī.

  Materiāls veidots Euroguidance and Europass tīklu sadarbībā. Materiālā izmantots Europass reklāmas profils Jānis Ozols.

  Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

 • PAŠMĀCĪBAS E-MATERIĀLS PAR EUROPASS PLATFORMAS LIETOŠANU