VADLĪNIJAS

Site: Euroguidance Latvia Academy
Course: KARJERAS BIBLIOTĒKA
Book: VADLĪNIJAS
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 30 May 2023, 8:34 PM

Description

Šajā sadaļā apkopotas vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta jomā. Vadlīnijas jeb rekomendācijas ir izstrādājušas dažādas karjeras atbalsta sistēmas izveidē iesaistītas organizācijas, piemēram OECD, CEDEFOP, u.c.

1. VADLĪNIJAS

.

1.1. Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospect

Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospect, Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, 2011, 128 pp.

Lejupielādēt pdf EN

"Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats", 2011.g., 128 lpp.

1.2. Working and ageing. Guidance and counselling for mature learners

Working and ageing. Guidance and counselling for mature learners, Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Traininging, 2011, 290 pp.

Lejupielādēt pdf EN

"Nodarbinātība un novecošana. Karjeras atbalsts pieaugušajiem, kas mācās", 2011.g., 290 lpp.

1.3. New Skills for New Jobs: Action Now

New Skills for New Jobs: Action Now, European Commision, 2010. 36 p

Lejupielādēt pdf EN

1.4. Career Guidance: A handbook for policy makers

Career Guidance: A handbook for policy makers. OECD: European Communities, 2004. 79 p.

Lejupielādēt pdf EN

Tulkojums latviešu valodā: “Karjeras attīstības atbalsta sistēma: Rokasgrāmata politikas veidotājiem”

Lejupielādēt pdf LV

1.5. Improving Lifelong Guidance policies and systems: Using common European reference tools

Wannan, Jennifer and McCarthy, John (ed.). Improving Lifelong Guidance policies and systems: Using common European reference tools. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, June 2005. 44 p.

Lejupielādēt pdf EN

Tulkojums latviešu valodā: "Visu mūžu pieejama konsultēšana karjeras izvēlē (KONSULTĒŠANA): politikas un sistēmas uzlabošana"

Lejupielādēt pdf LV

1.6. Multicultural Guidance and Counselling: Theoretical Foundations and Best Practises in Europe

Ed. by Mika Launikari and Sauli Puukari. Multicultural Guidance and Counselling: Theoretical Foundations and Best Practises in Europe. Institute for educational research, Univeristy of Jyväskylä: Cimo, 2005. 379 p.

Lejupielādēt pdf EN

1.7. A Network in Search for Sustainability. Evaluation of the Euroguidance Network (National Resource Centres for Vocational Guidance, NRCVG) During the Years 1998 – 2003

Spangar, Timo. Arnkil, Robert. A Network in Search for Sustainability. Evaluation of the Euroguidance Network (National Resource Centres for Vocational Guidance, NRCVG) During the Years 1998 – 2003. European Commission – DG EAC. 120 p.

Lejupielādēt pdf EN