INFOGRAFIKAS

Site: Euroguidance Latvia Academy
Course: KARJERAS BIBLIOTĒKA
Book: INFOGRAFIKAS
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 24 July 2024, 12:07 AM

1. INFOGRAFIKAS

Sadaļā atrodamas un lejuplādējamas gan statiskas, gan interaktīvas infografikas, kuras var lietot gan skolēni patstāvīgi, gan kopā ar skolotāju, klases audzinātāju, pedagogu karjeras konsultantu vai vecākiem. Infografikas palīdzēs pašizpētē, izglītības un darba iespēju noskaidrošanā, kā arī karjeras lēmumu pieņemšanā.

1.1. Karjeras izvēles rīks

Karjeras izvēles rīks

Interaktīva infografika par karjeras palīgiem un pieejamiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā. Ikviens var patstāvīgi pētīt piedāvāto palīgu lomu (vienu, visus vai pēc izvēles) viņu karjeras lēmuma pieņemšanā un/vai pieejamos resursus, (interneta saites uz citiem materiāliem); var intervēt viņu tuvumā esošos karjeras palīgus, izveidot secinājumus par iegūto informāciju.


https://ki.viaa.gov.lv/

1.2. Kā iepazīt uzņēmumu?

Infografika, uzņēmuma un tā darbības iepazīšanai un savu mērķu novērtēšanai, gatavojoties uzņēmuma apmeklējumam mācību ekskursijas laikā.

Lejuplādēt pdf

1.3. Vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem

Infografika skolēnu informēšanai par viņu tiesībām un iespējām izvēlēties izglītības iestādi vai darbu neatkarīgi no dzimuma, kā arī diskusijas veicināšanai par vienlīdzīgām karjeras iespējām.

Lejuplādēt pdf

1.4. Karjeras vadības prasmes

Infografikā attēlots svarīgāko kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) kopums, kas cilvēkam jebkurā dzīves posmā ļauj veidot savu mācību un turpmāko karjeras ceļu.

Lejuplādēt pdf

1.5. Karjeras orientēšanās karte

Kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu? Karte palīdzēs Tev orientēties ceļā uz savu karjeras lēmumu.

Lejuplādēt pdf

1.6. Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Lejuplādēt pdf


1.7. Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Lejuplādēt pdf

1.8. Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

Lejuplādēt pdf

1.9. Kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

Lejuplādēt pdf

1.10. Tavas attīstības iespējas skolas laikā

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

Lejuplādēt pdf

1.11. Izglītība bez robežām | Izvēlies izglītību Latvijā

Informācija latviešiem, kuri atgriežas no ārzemēm un vēlas turpināt savu izglītību.

Lejuplādēt pdf

1.12. Iepazīsti savu profesiju! (lidmašīnas trafarets)

Origami modelis - profesiju un izglītības iespēju izpētes lidmašīna.

Lejuplādēt pdf

1.13. Veido savu karjeru pats! (origami kubs)

Origami kubs palīdzēs domāt par karjeras izvēles pamatjautājumiem. Ko tu gribi? Ko tu vari? Kas ir vajadzīgs darba tirgū? Kur un ko var mācīties?

Lejuplādēt pdf

1.14. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas

Lejuplādēt pdf


Lejuplādēt pdf

1.15. Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa | Tehnoloģiju un zinātņu pamati

“Tehnoloģiju un zinātņu pamati” ir datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un programmēšanas pamati.

Lejuplādēt pdf

1.16. Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa | Priekšmetu cikls "Cilvēks un sabiedrība"

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija un veselības mācība.

Lejuplādēt pdf

1.17. Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa | Mākslas priekšmeti

Literatūra, vizuālā māksla, mūzika un deja.

Lejuplādēt pdf

1.18. Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa | Valoda

Latviešu valoda, svešvaloda un mazākumtautību valoda.

Lejuplādēt pdf

1.19. Ko es zinu par mobilitāti?

Palīglīdzeklis klases audzinātājam darbā ar tematisko grupu „Sabiedriskā līdzdalība”.

Lejupielādēt pdf

1.20. Ieteikumi vecākiem: kā veidot veiksmīgu vidi sarunām par karjeru?

Kā veidot veiksmīgu vidi sarunām par karjeru?

Lejuplādēt pdf

1.21. Ieteikumi vecākiem: tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Lejuplādēt pdf


1.22. Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

Materiāls rosina skolēnus padomāt, cik daudz svarīgu prasmju var apgūt mācību stundu laikā un motivē mācīties.