1. SPĒLES

1.2. Iepazīsti profesijas

Spēle "Iepazīsti profesijas" paredzēta sākumskolas skolēniem. Spēle rosina skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un to saturu.