1. SPĒLES

1.3. Karjeras nedēļas 2019 spēle "Jauno profesiju parāde"

Spēle vairākām komandām nākotnes profesiju iepazīšanai un prasmju apzināšanai.