VIDEO

Site: Euroguidance Latvia Academy
Course: KARJERAS BIBLIOTĒKA
Book: VIDEO
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 19 May 2024, 8:10 AM

Table of contents

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

Šajā sadaļā apkopoti sagatavotie video resursi: mācībstundas un video lekcijas, iedvesmas stāsti, diskusijas un animācijas.

1.1. Karjeras nedēļas 2022 Mācībstunda 10.-11. klasei


1.2. Karjeras nedēļas 2022 Mācībstunda 7. - 9. klasei


1.3. Karjeras nedēļas 10 gadu jubileja


1.4. Egijas Gailumas iedvesmas stāsts (2022)


1.5. Paula Siliņa iedvesmas stāsts (2022)


1.6. Oskara Zapacka iedvesmas stāsts (2022)


1.7. ESF projekta 8.3.5. konference (2021)

Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” konference "Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai"

Konferences programma LV (pdf)

Konferences ieraksts latviešu valodā: 


European Social Fund Project No.8.3.5.0/16/I/001 "Career support in general and vocational education institutions" conference "Internal and external resources of School career counsellors to promote self-efficacy"

Konferences programma EN (pdf)

Konferences ieraksts angļu valodā:

1.8. Karjeras nedēļas 2021 diskusija jauniešiem | Kā es nokļuvu IKT nozarē?

Karjeras nedēļa 2021

Vairāki IKT jomas profesionāļi dalījās savā pieredzē, cik daudz un dažādos veidos var uzsākt veiksmīgu karjeru IKT un kā speciālistiem mainījušās domas par darbu šajā nozarē


1.9. Karjeras nedēļas 2021 diskusija vecākiem | Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Diskusijā vecākiem kopā ar Riga TechGirls vadītāju Annu Andersoni noskaidrojām, vai tehnoloģijas mūsdienās ģimenēs ir draugs vai ienaidnieks un kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.


1.10. Ko slēpj IKT? Atbild skolēni un Accenture darbinieki!

Karjeras nedēļa 2021

Uz jautājumiem par IKT nozari atbild jaunieši un Accenture darbinieki.


1.11. No mākslinieka uz programmētāju! Karjeras nedēļas 2021 mācībstunda 7. – 9. klasēm

Karjeras nedēļa 2021

Šajā mācībstundā kopā ar Learn IT programmēšanas skolas pasniedzēju Agnesi iepazīsi programmēšanas radošo pusi p5js.org vidē. Droši seko līdzi Agneses ieteikumiem un veido projektu pēc saviem ieskatiem un vēlmēm.


1.12. Karjeras nedēļas 2020 diskusija jauniešiem

Karjeras nedēļa 2020

Pasākumā par savu ikdienu un pieredzi stāsta panākumus guvuši jaunieši


1.13. Karjeras nedēļas 2020 diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem

Karjeras nedēļa 2020

Diskusijas tēma ir ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, ar kurām saskaras mūsdienu jaunieši. Tāpat diskusijas viesi dalīsies ar pieredzi un noderīgiem ieteikumiem, kā ar jaunieti runāt par karjeras tēmu. Praktiska informācija par karjeras konsultācijām un citiem karjeras atbalsta mehānismiem, kas pieejami izglītības iestādēs.


1.14. Karjeras nedēļa 2020 | Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Ielu aptauja

Vai vecāku piemērs un ieteikumi ir nozīmīgi profesijas izvēlē? Kurš vēl varētu palīdzēt izdarīt īsto izvēli? Noskaties, kāda ir Rīgas ielās satapto cilvēku pieredze ar padomdevējiem karjeras izvēlē. 

#KarjerasNedēļa2020


1.15. “Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Virtuāla pieslēgšanās uzņēmumam “ERGO E.B.F”

Karjeras nedēļa 2020


1.16. “Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Virtuāla pieslēgšanās RSU zobārstniecības studiju centram

Karjeras nedēļa 2020


1.17. “Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Virtuāla pieslēgšanās drukas produktu ražotājam “Printful”

Jaunieša pieredze par to, kas viņu atbalstījis karjeras lēmuma pieņemšanas procesā: virtuāla pieslēgšanās drukas produktu ražotājam “Printful”.


1.18. “Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Tīnas Graudiņas pieredze karjeras izvēlē

Jaunieša pieredze par to, kas viņu atbalstījis karjeras lēmuma pieņemšanas procesā: Tīnas Graudiņas pieredze karjeras izvēlē.


1.19. Kristīne Šalma–Ancāne, RTU vadošā pētniece, ķīmijas tehnoloģe par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019


1.20. Kārlis Rācenis, RSU slimnīcas ārsts, mikrobiologs un pētnieks par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019


1.21. Anda Rožukalne, RSU Komunikācijas fakultātes dekāne par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019


1.22. Ivars Beitāns par Aerodium

Karjeras nedēļa 2018


1.23. Animācija (Jaunieša saruna ar vecākiem)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Jaunieša saruna ar vecākiem). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.


1.24. Animācija (Vecāki virza meitu medicīnā)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Vecāki virza meitu medicīnā). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.


1.25. Animācija (Dēls vēlas iegūt profesiju)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Dēls vēlas iegūt profesiju). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.


1.26. Tavai Karjerai video lekcija - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas pedagoģes karjeras konsultantes Diānas Šķēles ieteikumi par karjeras izvēli pēc 9. klases beigšanas. Lekcijā izklāstīti galvenie jēdzieni un teorijas, kas jāzina, lemjot par turpmāko karjeru, un iekļautas infografikas, minēti svarīgākie interneta resursi, kurus skolēns var izmantot, apsverot savu nākotnes nodarbošanos.


1.27. Tavai Karjerai video lekcija - Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā

Iedvesmojošs Latvijas Universitātes karjeras konsultantes un izaugsmes veicinātājas Daces Siliņas vēstījums topošajiem studentiem par to, kādas īpašības augstskolu studentiem ir nepieciešamas un kādas pārmaiņas var piedzīvot tie, kas skolas solu vēlas nomainīt pret augstskolas auditoriju.


1.28. Tavai Karjerai video lekcija - Vecāki – bērna karjeras atbalstam

Karjeras konsultantes Intas Lemešonokas padomi vecākiem saistībā ar bērna karjeras izvēles veicināšanu. Konsultante skaidro, kā palīdzēt bērnam vai pusaudzim atklāt savus resursus. Lekcijā iekļauti skolu aptaujas dati un informācija par jaunāko literatūru.


1.29. Tavai Karjerai video lekcija - Kāpēc izvēlēties IT nozari?

IT izglītības fonda vadītājas Evijas Celmas sniegta informācija par to, kā jau skolas laikā pietuvoties IT nozarei un kādas prasmes un intereses šim nolūkam noder.


1.30. Tavai Karjerai video lekcija - Karjera IT nozarē?

SIA „Accenture” stratēģiskās vadītājas Zanes Segrumas pieredze IT jomā, kā arī dažādu IT profesiju un tajās nepieciešamo prasmju raksturojums.


2. Runā profesionālis

Šajā sadaļā apkopotas intervijas ar profesionāļiem.

2.1. Saruna ar akrobātu

Karjeras nedēļa 2020

Influencere, Luīze Šlihta atklāj, kāpēc izvēlējās kļūt par akrobāti. Uzzini, vai viņas komandas biedrs Gatis Kondrāts ieklausījās vecāku padomos par karjeras izvēli.2.2. Saruna ar karjeras konsultanti

Karjeras nedēļa 2020

Influencere Luīze Šlihta izzina, kā karjeras speciālists var palīdzēt labāk iepazīt pašam sevi.2.3. Saruna ar treneri

Karjeras nedēļa 2020

Influencere, akrobāte Luīze Šlihta vēlas uzzināt, kā savu karjeras izvēli veica viņas trenere no Baltijas šova komandas Street Warriors Luīza Šepeļeva.


2.4. Gints Andžāns par aktiera profesiju

Karjeras nedēļa 2018


2.5. Lauris Dārziņš par hokejista profesiju

Karjeras nedēļa 2018


2.6. Raimonds Bergmanis par aizsardzības jomu

Karjeras nedēļa 2018


2.7. Maksims Jegorovs par programmētāja profesiju

Karjeras nedēļa 2018


2.8. Austris Mailītis par arhitekta profesiju

Karjeras nedēļa 2018


2.9. Mārtiņš Sirmais par pavāra profesiju

Karjeras nedēļa 2018


2.10. Andrejs Ērglis par ārsta profesiju

Karjeras nedēļa 2018


2.11. Jānis Vinters par zemnieku saimniecības vadīšanu

Karjeras nedēļa 2018


2.12. Gundars Rēders par žurnālista profesiju

Karjeras nedēļa 2018