1. INFOGRAFIKAS

Sadaļā atrodamas un lejuplādējamas gan statiskas, gan interaktīvas infografikas, kuras var lietot gan skolēni patstāvīgi, gan kopā ar skolotāju, klases audzinātāju, pedagogu karjeras konsultantu vai vecākiem. Infografikas palīdzēs pašizpētē, izglītības un darba iespēju noskaidrošanā, kā arī karjeras lēmumu pieņemšanā.