1. Karjeras atbalsta projekts tuvojas noslēgumam

Linda Kapteine

VIAA Karjeras atbalsta nodaļas

vecākā eksperteIeva Rozenkalne

VIAA Karjeras atbalsta nodaļas

vecākā eksperte

Kopš 2016. gada, gandrīz septiņus gadus, Latvijas izglītības iestādēs ticis īstenots projekts “
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kurš 2022.gada nogalē pietuvojies noslēgumam. 
Kas sasniegts un paveikts šajā laika posmā?
Par Projekta galvenajiem ieguvumiem var uzskatīt karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanu un nostiprināšanu un pedagogu karjeras konsultantu sadarbības tīkla izveidi.
Pirmo reizi lielā daļā Latvijas skolu karjeras atbalsta darbs ticis organizēts atbilstoši karjeras koncepcijā noteiktajai sistēmai, kas ietver karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultēšanu.
Projekta laikā īstenotās aktivitātes tika vērstas uz to, lai aprobētu un attīstītu šo sistēmu, izstrādājot un piedāvājot darbam skolās jaunus, karjeras atbalstam nepieciešamus informatīvos un metodiskos resursus, profesionāli pilnveidojot sistēmas dalībniekus un sniedzot finansiālu atbalstu karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšanai.


Karjeras attīstības atbalsta (KAA) sistēmas pastāvēšanai būtisks nosacījums ir tās nodrošinātāji – pedagogi karjeras konsultanti, tāpēc nenovērtējams projekta ieguvums ir profesionālu un atbilstoši kvalificētu pedagogu karjeras konsultantu tīkls visos Latvijas novados un pilsētās; projekta posmā, kad tika sasniegts maksimālais iesaistīto skolu skaits, karjeras atbalstu nodrošināja 385 pedagogi karjeras konsultanti.