1. LATVIJAS POLITIKAS DOKUMENTI

1.1. 06.12.2001. LR likums "Par Eiropas Sociālo hartu" ("LV", 183 (2570), 18.12.2001.) [stājas spēkā 18.12.2001.]