1. LATVIJAS POLITIKAS DOKUMENTI

1.2. 29.03.2006. LR Ministru Kabineta Rīkojums Nr.214 (prot. Nr.16 32.§) Par koncepciju "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana"