1. LATVIJAS POLITIKAS DOKUMENTI

Šajā sadaļā apkopoti Latvijas Republikas politikas dokumenti par karjeras attīstības atbalstu.