1. PĒTĪJUMI LATVIJĀ

Šajā sadaļā apkopoti ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbību saistītie pētījumi Latvijā.