2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.17. EMKAPT pārskats Nr.1: Elastdrošība: ietekme uz mūžilgu karjeras atbalstu

Elastdrošība cenšas saskaņot elastību darba devējiem ar drošību indivīdiem. EMKAPT pārskats izklāsta elastdrošības jēdziena būtību, izvērtē, kāpēc tā kļūst arvien interesantāka politikas veidotājiem visā Eiropā, un aplūko dažus jautājumus un diskusijas, kas saistīti ar šo jēdzienu. Pārskats sīkāk analizē elastdrošības politikas ietekmi uz mūžilgu karjeras atbalstu.

Lejupielādēt pdf