2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.18. EMKAPT informatīvais paziņojums par karjeras vadības prasmēm

Informatīvais paziņojums sniedz pamatinformāciju par ES rīcībpolitiku saistībā ar tematu karjeras vadības prasmes un aplūko šo tematu plašākā kontekstā, lai informētu par jaunākajām ES politikas tendencēm, kurās mūžilgs karjeras atbalsts var dot būtisku ieguldījumu.

Paziņojuma pirmajā daļā ir pētīts kā un kāpēc karjeras vadības prasmju jautājums ir prioritārs saistībā ar mūžilga karjeras atbalsta stratēģiju īstenošanu. Otrā daļa ir veltīta ar šo tematu saistītajām nākotnes darbībām attiecībā uz krīzes pārvarēšanas plānu, Lisabonas stratēģiju un sistēmu „ET 2020”.

Lejupielādēt pdf