2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.19. EMKAPT Informatīvais paziņojums: Karjeras vadības prasmes: vērtēšana kā mācību procesa daļa

Informatīvajā paziņojumā ir aplūkota karjeras vadības prasmju apguves vērtēšana gan izglītības, gan darba tirgus sektorā. Tā nolūks ir piesaistīt uzmanību karjeras izglītības jautājumam, pievēršoties trim būtiskiem aspektiem:

  1. Vērtēšana kā mācību procesa daļa un vērtēšana kā mācīšanās
  2. Darbu mapes pieeju izmantošana karjeras izglītības vērtēšanā
  3. Būtiskas problēmas, kas saistītas ar darbu mapes izmantošanu karjeras izglītības vērtēšanā izglītības iestādēs un valsts nodarbinātības dienesta (VND) iestādēs

Informatīvajā paziņojumā ir ietvertas arī bibliogrāfiskās atsauces un tīmekļa avotu norādes, kas var atvieglot karjeras vadības prasmju vērtēšanas politikas un paņēmienu izstrādi.

Lejupielādēt pdf