2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.1. Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats (2012)