2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

Šajā sadaļā apkopoti ar karjeras atbalsta tematiku saistītie pētījumi, kas veikti ārvalstīs.