2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.5. Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās. Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-2010.gadam – saīsinātais pārskats

Pārskata uzdevums ir sniegt informāciju par Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta tīkls” galvenajiem darba rezultātiem 2009.-2010.gadā. Projekts palīdz izveidot Eiropas mēroga sadarbību mūžilga karjeras atbalsta jomā gan izglītības, gan nodarbinātības sektoros. Pārskata periodā projekts ir risinājis šādus konkrētus jautājumus:

  • Karjeras pakalpojumu koordinēšanas uzlabošana;
  • Kopīgas izpratnes veidošana par karjeras vadībās prasmēm; 
  • Jauno tehnoloģiju iespējas paplašināt karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību; 
  • Kvalitatīvi un kvantitatīvi dati kvalitātes nodrošinājuma rādītāju izveidei.

Līdzdalība tīklā ir paplašinājusi uzskatus par kopīgo izaicinājumu iespējamajiem risinājumiem, kā arī pavērusi jaunu perspektīvu un sniegusi jaunu izpratni par savu nacionālo karjeras atbalsta sistēmu.

Lejupielādēt pdf