2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.7. Vadlīnijas mūžilga karjeras atbalsta politikas un sistēmu izveidei (2015)

Indivīdu un sociālo kopienu vai grupu spējas atrast informāciju par mācību un darba iespējām, to interpretēt, pieņemt nozīmīgus lēmumus un sekmīgi īstenot tos dzīvē ir ļoti atšķirīgas. Mūžilgam karjeras atbalstam kā sociālam un politiskam risinājumam ir būtiska loma šo atšķirību izlīdzināšanā. Lai gan risinājumi, ko saviem iedzīvotājiem piedāvā ES dalībvalstis, ievērojami atšķiras, ir vairākas kopīgas iezīmes, ko var uzskatīt par politikas un sistēmu labās prakses elementiem. Šīs vadlīnijas ir paredzētas, lai palīdzētu politikas veidotājiem nodrošināt tādu mūžilgu karjeras atbalstu, kas atbilst izglītības, apmācības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķiem valsts un ES mērogā.

Lejupielādēt pdf