2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.8. Mūžilga karjeras atbalsta empīriskā bāze: efektīvas politikas un prakses ceļvedis (2015)

EMKAPT empīriskās bāzes ceļvedis iepazīstina ar starptautisko pētījumu bāzi, kas vērtē mūžilga karjeras atbalsta izglītības, ekonomiskos un nodarbinātības, kā arī sociālos rezultātus. Dati liecina: karjeras atbalsts ir ļoti efektīvs tad, ja to uztver kā mūžilgu sistēmu. Ceļvedi EMKAPT vajadzībām ir sagatavojis Tristrems Hūlijs (Tristram Hooley) no Dārbi Universitātes Starptautiskā karjeras atbalsta studiju centra (Apvienotā Karaliste). Tā pamatā ir Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) paveiktais no 2008. līdz 2014. gadam, t. sk. Kvalitātes nodrošināšanas un datu ieguves sistēma.

Lejupielādēt pdf