2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.10. Pārskats par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un mūžilgu karjeras atbalstu

Viens no Eiropa 2020 mērķiem ir samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaitu līdz 10%. Eiropas valstīs ir vērojamas dažādas pieejas, lai apkarotu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Katrai valstij ir sava stratēģija, un vairākās Eiropas valstīs mūžilgs karjeras atbalsts ir identificēts kā nozīmīgs pasākumu kopums, lai risinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Pārskatā ir aplūkotas dažādas pieejas profilakses, intervences un kompensācijas pasākumiem saistībā ar šo jautājumu. Pārskata autori ir Annemaria Omena (Ms Annemarie Oomen)(Nīderlande) and Pīters Plants (Prof Peter Plant)(Dānija).

Lejupielādēt pdf EN