2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.14. Pārskats par Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darbu 2011.-2012. gadā (Saīsinātais pārskats)

Saīsinātais pārskats informē par Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) darbības rezultātiem 2011.–2012. gadā. Pārskatā ir izklāstīts EMKAPT veiktais darbs un vērtēta tā ietekme uz dalībvalstīm. Pārskatā ir analizētas arī attiecīgās politikas attīstības tendences ES mērogā, kā arī iezīmēts nākotnes redzējums. Tajā ir īpaši aplūkoti tie stratēģijas „Eiropa 2020” elementi, kas ir saistīti ar mūžilgu karjeras atbalstu, t. sk. pamatmērķi un pamatiniciatīvas.

Lejupielādēt pdf