2. PĒTĪJUMI ĀRVALSTĪS

2.15. Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi

EIROPAS METODISKIE IETEIKUMI ir paredzēti, lai palīdzētu izvērtēt mūžilga karjeras atbalsta nodrošinājumu valstī vai reģionā, noteikt tos jautājumus, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tās nepilnības, kuras ir jānovērš, balstoties uz citās Eiropas valstīs īstenoto praksi. Mūžilgs karjeras atbalsts ir visi tie pasākumi, kas ir paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem jebkurā viņu dzīves brīdī pieņemt lēmumus par izglītību, apmācību un nodarbošanos, kā arī vadīt savu karjeru. Metodiskie ieteikumi ir veltīti četriem tematiem, kas definēti 2004. un 2008. gada ES rezolūcijās:

  • karjeras vadības prasmes;
  • pieejamība, t. sk. iepriekš iegūtās izglītības akreditēšana;
  • sadarbības un koordinācijas mehānismi karjeras atbalsta politikas un sistēmu izstrādē;
  • kvalitātes nodrošināšana un empīriskā bāze politikas un sistēmu izstrādē.

Lejupielādēt pdf