1. VADLĪNIJAS

1.1. Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospect

Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospect, Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, 2011, 128 pp.

Lejupielādēt pdf EN

"Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats", 2011.g., 128 lpp.