1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.12. Karjeras nedēļas 2020 diskusija jauniešiem

Karjeras nedēļa 2020

Pasākumā par savu ikdienu un pieredzi stāsta panākumus guvuši jaunieši