1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.16. “Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Virtuāla pieslēgšanās RSU zobārstniecības studiju centram

Karjeras nedēļa 2020