1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.18. “Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Tīnas Graudiņas pieredze karjeras izvēlē

Jaunieša pieredze par to, kas viņu atbalstījis karjeras lēmuma pieņemšanas procesā: Tīnas Graudiņas pieredze karjeras izvēlē.