1. VIDEO

1.23. Kārlis Rācenis, RSU slimnīcas ārsts, mikrobiologs un pētnieks par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019