1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.21. Anda Rožukalne, RSU Komunikācijas fakultātes dekāne par nākotnes profesijām

Karjeras nedēļa 2019