1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.22. Ivars Beitāns par Aerodium

Karjeras nedēļa 2018