1. VIDEO

1.35. Animācija (Jaunieša saruna ar vecākiem)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Jaunieša saruna ar vecākiem). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.