1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.23. Animācija (Jaunieša saruna ar vecākiem)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Jaunieša saruna ar vecākiem). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.