1. VIDEO

1.37. Animācija (Dēls vēlas iegūt profesiju)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Dēls vēlas iegūt profesiju). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.