1. VIDEO

1.36. Animācija (Vecāki virza meitu medicīnā)

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles (Vecāki virza meitu medicīnā). Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.