1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.28. Tavai Karjerai video lekcija - Vecāki – bērna karjeras atbalstam

Karjeras konsultantes Intas Lemešonokas padomi vecākiem saistībā ar bērna karjeras izvēles veicināšanu. Konsultante skaidro, kā palīdzēt bērnam vai pusaudzim atklāt savus resursus. Lekcijā iekļauti skolu aptaujas dati un informācija par jaunāko literatūru.