1. VIDEO

1.41. Tavai Karjerai video lekcija - Kāpēc izvēlēties IT nozari?

IT izglītības fonda vadītājas Evijas Celmas sniegta informācija par to, kā jau skolas laikā pietuvoties IT nozarei un kādas prasmes un intereses šim nolūkam noder.